Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på Laholmspolisen, är glad över att bostadsinbrotten är på en nutidshistoriskt låg nivå men kommer aldrig vara helt nöjd innan siffran är nere på noll.

Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på Laholmspolisen, är glad över att bostadsinbrotten är på en nutidshistoriskt låg nivå men kommer aldrig vara helt nöjd innan siffran är nere på noll. Foto: Rickard Gustafsson

Positiv trend men Laholmspolisen är inte nöjda

"De här brotten är starkt integritetskränkande"

LAHOLM.

27 inbrott i villor och lägenheter i Laholms kommun har anmälts under det första halvåret. Det inger förhoppningar om att 2019 kan komma att bli det ”bästa” året på ett decennium. – Det ser onekligen väldigt bra ut, men vi ropar inte hej ännu, säger Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på Laholmspolisen.

Av
Rickard Gustafsson

Det fanns en tid då Laholmspolisen nästan dagligen fick ta emot anmälningar om bostadsinbrott. 2011 var det absoluta bottenåret med 185 anmälda inbrott i villor och lägenheter vilket resulterade i att myndigheterna med Laholmspolisen och Laholms kommun i spetsen beslutade sig för att ta krafttag.

– Jag arbetade inte i Laholm under bottenåren men när det var som värst satte man in all kraft som fanns med ökad polisiär närvaro och punktmarkering av för polisen kända personer, säger Jenny Jerrhage på Laholmspolisen.

Satsningarna, som även involverade stora delar av civilsamhället, bar nästan omgående frukt och bara på två år hade antalet inbrott nästan halverats. Arbetet har därefter fortsatt och finjusterats.

– Senaste åren har vi gjort många insatser där vi utvecklat arbetet med grannsamverkan och bevakningsgrupper, använt vandrande polisvolontärer i de mest utsatta områdena, anordnat otroligt många trafikkontroller, satsat på tekniska brottsplatsundersökningar, anordnat trygghetsvandringar och utvecklat vår underrättelseverksamhet, säger Jenny Jerrhage.

Samarbetet i underrättelseverksamheten är både länsöverskridande och internationellt – precis som brottsligheten.

– Över hälften, nästan 60 procent, av inbrotten begås av internationella ligor och de är väldigt professionella i sina tillvägagångssätt, säger Jenny Jerrhage och jämför med de lokala förmågor som begår bostadsinbrott.

De här brotten är starkt integritetskränkande och det är fortfarande alldeles för många.

Professionaliteten innebär att de internationella brottslingarna sällan eller aldrig lämnar konkreta spår efter sig vilket gör det svårt för polisen att klara upp brotten.

För just när det gäller uppklarning av bostadsinbrott framträder en sorglig procentsiffra i statistikmaterialet. De senaste fem åren snittar polisen nationellt på cirka fyra procent. Det betyder att bara var tjugofemte inbrottstjuv lagförs.

Jenny Jerrhage sticker inte under stol med att hon tycker att siffran är dålig men gläds ändå en smula över att Laholmspolisen uppvisar bättre resultat än riksgenomsnittet. Uppklarningsprocenten i Laholm ligger på nio procent. Därför blir också det förebyggande arbetet desto viktigare.

Ju fler inbrott som kan förhindras desto färre brott måste utredas och färre människor utsätts för personliga lidanden.

När vi nu skriver 2019 visar statistik från polisen att bostadsinbrotten kan komma att nå sin lägsta nivå under hela 2010-talet – 27 anmälningar under de sex första månaderna.

– Det är ett halvår kvar men vi hoppas att våra insatser fortsätter ge resultat, säger Jenny Jerrhage som trots de nutidshistoriskt låga siffrorna inte är nöjd.

– Vi arbetar mot en nollvision och jobbar väldigt hårt med våra insatser. De här brotten är starkt integritetskränkande och det är fortfarande alldeles för många.

Smycken, kontanter och hemelektronik är de mest stöldbegärliga tingen som tjuvarna är ute efter. Däremot verkar det inte finnas något större intresse för tv-apparater.

– Det finns nog en logisk förklaring där. De är ju numera så stora och otympliga, säger Jenny Jerrhage.

Publicerad 22 July 2019 00:00