Frågan är om det är de här möblerna som eleverna kommer att sitta på och arbeta vid när nya Glänningeskolan öppnar den 19 augusti? Efter dagens dom i Förvaltningsrätten i Falun, där domstolen ogiltigförklarat affären, hävdar kommunjuristen Kajsa Aldstedt att det inte går att tolka domen på något annat sätt än att möblerna måste lämnas tillbaka.

Frågan är om det är de här möblerna som eleverna kommer att sitta på och arbeta vid när nya Glänningeskolan öppnar den 19 augusti? Efter dagens dom i Förvaltningsrätten i Falun, där domstolen ogiltigförklarat affären, hävdar kommunjuristen Kajsa Aldstedt att det inte går att tolka domen på något annat sätt än att möblerna måste lämnas tillbaka. Foto: Rickard Gustafsson

Kommunen förlorade skolmöbeltvisten mot AJ Produkter

Kommunjuristen: ”Rent juridiskt säger domen att möblerna ska lämnas tillbaka”

LAHOLM. Laholms kommun förlorade tvisten mot AJ Produkter i Förvaltningsrätten i Falun. Domstolen har ogiltigförklarat affären gällande möbler till nya Glänningeskolan och vilka faktiska och praktiska konsekvenser det får 12 dagar innan skolstart är osäkert.

Av
Rickard Gustafsson

Under onsdagen skrevs ett nytt kapitel i affären om den felaktiga upphandlingen av möbler till 270-miljonersskolan på Glänninge.

Sedan tidigare står det klart att Laholms kommun erkänt att de brutit mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och nu slår även förvaltningsrätten fast att lagbrott begåtts och ogiltigförklarar möbelaffären med halmstadföretaget Input Interiör.

Orsaken till lagbrottet var man hamnade i tidsbrist för att få fram möblerna i tid till skolstarten och därför gjordes en otillåten direktupphandling. AJ Produkter överklagade beslutet till domstol och har nu fått rätt.

Kommunen argumenterade för att affären skulle bestå och hänvisade till allmänintresset, det vill säga elevernas möjligheter till skolgång och utbildning.

Men Förvaltningsrätten i Falun skriver i en färsk dom följande:

”Förvaltningsrätten anser inte att kommunen visat att det skulle innebära en oacceptabel kvalitetsförsämring om exempelvis gamla möbler används tillfälligt i väntan på att en ny upphandling genomförs”.

Domstolen poängterar att kommunen, i sin inlaga till rätten, inte kunna påvisa att gamla möbler inte finns att tillgå.

”Detta dels eftersom kommunen inte visat att den nya skolan kräver möbler som är speciellt anpassade för den aktuella skolan, dels eftersom kommunen inte visat att gamla möbler inte finns att tillgå i kommunen. Det finns således alternativa, mindre ingripande åtgärder, som kommunen hade kunnat vidta för att tillgodose behovet av möbler.

Avslutningsvis skriver förvaltningsdomstolen:

”De omständigheter som kommunen åberopat som skäl för att ingå avtalet (med Input Interiör, reds, anm.) utgör inte sådana exceptionella omständigheter att de kan anses omfattas av begreppet tvingande hänsyn till allmänintresse. Avtalet ska därför ogiltigförklaras”.

Avtalet har ogiltigförklarats och rent juridiskt säger domen att möblerna ska lämnas tillbaka. Det går inte att göra någon annan tolkning.

Kommunjuristen Kajsa Aldstedt menar att domen rent juridiskt är tydlig.

Avtalet har ogiltigförklarats och rent juridiskt säger domen att möblerna ska lämnas tillbaka. Det går inte att göra någon annan tolkning, säger Kajsa Aldstedt till LT.

Maria Bronelius (C), ordförande i Bun, som ytterst tog beslutet att genomföra affären, är fåordig och vill inte kommentera innan hon satt sig in i domen.

Men jag är besviken på att rätten inte tagit hänsyn till allmänintresset. Men vi måste ha möblerna annars kan vi inte bedriva skola och det finns inte alternativa möbler i kommunen till 320 elever.

Utbildningschefen Richard Mortenlind säger till LT att domstolens skrivning är stark men att man kraftigt underskattar konsekvenserna av domen. Mortenlind har dock sin bild klar och det är att möbler måste finnas på plats när skolan startar den 19 augusti.

Mitt bärande värde som utbildningschef är att elevernas skolgång och utbildning måste säkras, säger han och menar att konsekvenserna kan bli sju resor värre med Skolinspektionen på halsen.

Domstolen har ogiltigförklarat affären och det betyder väl att möblerna måste lämnas tillbaka, eller?

Det behöver det inte alls betyda. Det finns andra sätt, men det behöver vi titta på och det kan jag inte kommentera just nu, säger Mortenlind och fortsätter:

Nämnden har ett extramöte den 14 augusti och jag vill inte föregripa deras beslut men vi kommer att skriva ett underlag om de alternativ som står till buds.

Kommunchefen Erland Björkman menar att politikerna i Bun står inför två alternativ. Antingen att acceptera domen eller överklaga till kammarrätten.

Överklagas domen kan möblerna tills vidare stå kvar. Väljer man det andra alternativet så kan det bli knepigare.

Jag har tidigare talat med Input Interiör för att undersöka om vi kunde lämna tillbaka möblerna och de vill inte ta emot dem. Vi får ställa frågan igen, för vi kan inte bara ställa möblerna utanför Input Interiör. Men det är Bun som avgör frågan, vi tjänstemän kan bara på bästa sätt förklara och beskriva vilka alternativ som finns, menar Erland Björkman.

Värt att notera är att kommunen fortfarande inte betalat fakturan för möblerna som uppgår till 1 183 838 kronor.

Hos AJ Produkter, som gick vinnande i möbelstriden, är känslorna tudelade.

Det känns bra att rättvisan segrat för man kan inte bete sig så som Laholms kommun har gjort och det är inte heller första gången det sker. Men i den här typen av konflikter finns det egentligen inga vinnare, säger Fredrik Hentz, affärsområdeschef på AJ.

Huruvida AJ Produkter kommer att rikta eventuella skadeståndsanspråk mot Laholms kommun är ännu oklart.

Domen är färsk och det här måste vi diskutera med vår jurist först, säger Fredrik Hentz.

Publicerad 07 August 2019 15:03