Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att ta över ärendet från Barn- och ungdomsnämnden angående den förbjudna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan. Det betyder att det extrainsatta sammanträdet blir mer eller mindre betydelselöst.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att ta över ärendet från Barn- och ungdomsnämnden angående den förbjudna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan. Det betyder att det extrainsatta sammanträdet blir mer eller mindre betydelselöst. Foto: Rickard Gustafsson

KS kräver fullständig redogörelse om "möbelaffären"

Kommunstyrelsen tar Bun i örat och tar över "taktpinnen" med omedelbar verkan

LAHOLM.

Turerna kring affären om det förbjudna möbelköpet på Glänningeskolan tas med omedelbar verkan över av kommunstyrelsen. Det betyder att det extra sammanträdet i Barn- och ungdomsnämnden onsdagen den 14 augusti i all väsentlighet blir verkningslöst. Samtidigt levererar kommunstyrelsen ett trepunktsprogram för att dylika affärer inte ska ske igen.

Av
Rickard Gustafsson

Under tisdagen meddelade kommunstyrelsen genom ordföranden Erling Cronqvist (C) att KS tar över ärendet rörande den otillåtna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan.

– Enligt vårt reglemente är det kommunstyrelsen som för kommunens talan i processer av det här slaget, säger Erling Cronqvist och berättar att Bun-ledningen har informerats.

Det betyder att onsdagens extrainsatta sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden inte får någon större betydelse i själva beslutsfrågan huruvida Laholms kommun ska överklaga eller acceptera domen från Förvaltningsrätten i Falun som meddelades den 7 augusti.

Det är också KS som kommer att ta ställning till eventuella skadeståndskrav som kan komma från de olika inblandade möbelleverantörerna – Input Interiör och AJ Produkter.

– Bun får självklart yttra sig och komma med åsikter men det är vi som tar över taktpinnen från och med nu, säger Erling Cronqvist.

Under kommunstyrelsens sammanträde diskuterades ärendet flitigt och i ett enhälligt beslut kom man fram till tre olika åtgärdspunkter.

Den första punkten innebär att KS kräver en fullständig redogörelse och redovisning av Bun om ”möbelaffären” från dag 1.

I redogörelsen vill kommunstyrelsen särskilt ha svar på hur information om ärendet förmedlats till nämnden, samt hur beslutet om att genomföra en direktupphandling av möblerna fattades. Vidare önskar kommunstyrelsen att barn- och ungdomsnämnden beskriver hur nämnden ska agera för att undvika att hamna i liknande situationer framöver.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) har tillsammans med övriga ledamöter i KS beslutat att kräva in en fullständig redogörelse från Barn- och ungdomsnämnden angående den lagvidriga direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) har tillsammans med övriga ledamöter i KS beslutat att kräva in en fullständig redogörelse från Barn- och ungdomsnämnden angående den lagvidriga direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Under den andra punkten fattades beslut om att lyfta frågan igen på ett extrainsatt KS-sammanträde den 27 augusti.

– Senast den 28 augusti måste vi ta ställning till förvaltningsrättens dom, säger Erling Cronqvist.

I den tredje punkten ger man den nye kommunchefen Anders Einarsson i uppdrag att se över hur kommunens upphandlingsenhet fungerar. Det blir med all sannolikhet Einarssons första skarpa uppdrag.

– Han är olyckligt ovetande om det här ännu så länge då han ännu inte börjat sin tjänst, säger Erling Cronqvist och fortsätter:

– Även om vi i det här fallet inte riktar någon direkt kritik mot upphandlingsenheten vill vi att han utreder hur enheten borde fungera så att vi kan känna oss säkra på att det här inte händer igen.

Så mycket kan jag säga att jag trodde, i min enfald, att vi skulle slippa sådana här affärer och det är oerhört olyckligt att vi hamnat i det här – igen.

Med trepunktsprogrammet vill Cronqvist och de övriga i kommunstyrelsen signalera att de är trötta på den här typen av ”affärer”. Dock vill han i nuläget inte lägga ut texten om fallet med ”möbelaffären”.

– Jag avvaktar med kommentarer tills jag har mer fakta i ärendet. Men så mycket kan jag säga att jag trodde, i min enfald, att vi skulle slippa sådana här affärer och det är oerhört olyckligt att vi hamnat i det här – igen, säger Erling Cronqvist.

Cronqvist berättar för LT att han för första gången fick reda på den otillåtna direktupphandlingen den 11 juni. Dagen innan upphandlingsärendet slogs upp stort i lokalpressen.

– Det var efter KS-sammanträdet den 11 juni. Det enda jag kan säga är att kommunstyrelsen inte varit inblandade.

Publicerad 13 August 2019 17:04