Therese Norrman (M) är djupt kritisk till hanteringen av inköp av möbler till nya Glänningeskolan. Efter att ha sökt svar i två månader om vem som fattade beslutet att genomföra den olagliga direktupphandlingen – utan resultat – vänder hon och åtta andra Bun-politiker sig till kommunrevisionen med krav om extern granskning.

Therese Norrman (M) är djupt kritisk till hanteringen av inköp av möbler till nya Glänningeskolan. Efter att ha sökt svar i två månader om vem som fattade beslutet att genomföra den olagliga direktupphandlingen – utan resultat – vänder hon och åtta andra Bun-politiker sig till kommunrevisionen med krav om extern granskning. Foto: Lars Ingemarson/Rickard Gustafsson

LT granskar: Flera Bun-politiker rasar mot ”möbelaffären”

Vänder sig till kommunrevisionen för att få svaren de sökt i två månader

LAHOLM.

Nio djupt kritiska Bun-politiker har utan resultat, i två månader, sökt svar på frågan vem som godkände den lagvidriga upphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan och ingen vet, eller vill kännas vid, vem som tagit beslutet. Allt talar dessutom för att den eller de som tog beslutet inte heller hade befogenheter att ingå möbelavtalet i 1,2-miljonersklassen.

Av
Rickard Gustafsson

Therese Norrman (M), 1:e vice ordförande i Bun, har i två månaders tid, ända sedan skandalen uppdagades i lokalpressen den 12 juni, sökt svar på vad som hänt. Hittills har det varit lönlöst och hon har inte fått svar på vem som tog beslutet att gå vidare med den otillåtna direktupphandlingen av skolmöbler.

– Både jag och nämnden har konfronterat både ordföranden och verksamhetschefen men vi vet fortfarande inte vem som tog beslutet, säger Therese Norrman som med åtta andra Bun-kollegor därför tvingats vända sig till kommunrevisionen med krav om extern granskning.

Dokumentet som är adresserat till kommunrevisionen, och som hittills undgått offentlighetens ljus, undertecknades redan den 26 juni.

Där kräver företrädare från Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Laholmspartiet och Medborgerlig Samling att en extern utredning genomförs där man önskar svar på hur hela förfarandet kring planering och genomförande gått till.

Jag fick inte reda på vad som hänt förrän det stod i tidningarna. Jag är förste vice ordförande och ska ha vetskap om detta och det samma gäller resten av nämnden.

Vid den tidpunkten hade Norrman, både på beredningsutskottet och på nämndsmötet samt i direktkontakt med nämndens ordförande Maria Bronelius (C), sökt svar på frågor utan tillstymmelse till, enligt dem, fullgoda svar.

– Jag fick inte reda på vad som hänt förrän det stod i tidningarna. Jag är förste vice ordförande och ska ha vetskap om detta och det samma gäller resten av nämnden. Det finns inga dokumentationshandlingar om vem som tog beslutet och det är oacceptabelt och det är därför vi går till revisionen, säger Therese Norrman.

Beslutet om att genomföra den konstaterat olagliga affären på 1,2 miljoner kronor betyder inte bara att Laholms kommun brutit mot LOU (Lagen om offentlig upphandling) utan att den ansvarige eller ansvariga även brutit mot kommunfullmäktiges fastslagna delegationsregler.

Det är enbart nämnden som får ta beslut om sådana här summor. Någon har gått över sina befogenheter.

Beloppsnivån är mångdubbelt högre än vad ordförande, verksamhetschef och lägre chefer har mandat att ta beslut om.

– Det är enbart nämnden som får ta beslut om sådana här summor. Någon har gått över sina befogenheter, säger Therese Norrman som är djupt kritisk till hela affären och känner sig förd bakom ljuset.

– Nämnden har stått ovetande i både denna och andra frågor rörande bygget av nya Glänningeskolan. Det här är inga petitesser utan väldigt allvarligt och vi befinner oss i ett mardrömsscenario. Man får inte gå förbi nämnden och jag hoppas att vi får svar väldigt snart, säger Norrman och berättar att nämnden nu ”måste släcka elden” och prioritera de 320 elever som börjar skolan den 19 augusti.

Hon är även starkt kritisk till den förklaring om ”tidsbrist” som använts för att förklara den lagvidriga direktupphandlingen, vilket annars skulle resultera i att eleverna stått utan stolar och elevbord vid skolstarten.

– Jag köper inte den förklaringen. Jag anser att ingen hade behövt ta det här beslutet utan att kontakta nämnden och hade man gått till nämnden hade det här aldrig hänt då vi aldrig hade godkänt en otillåten direktupphandling.

Hon ifrågasätter i samma andetag också den inventeringsutredning som verksamheten gjort där man undersökt om det funnits alternativa möbler internt som kunde använts i den nya skolan.

– Vi fick dubbla svar på nämndssammanträdet. Både att man gjort en kontroll och att det inte gjorts någon kontroll, suckar Therese Norrman som även undrar om verksamheten utrett frågan om att låna möbler av grannkommunerna.

– Har man ens varit i kontakt med våra samarbetskommuner; Hylte, Halmstad och Båstad?

Du är ändå den nästhögsta politikern i nämnden. Kan du inte känna någon form av självkritik i hela den här affären?

– Nej! Jag har rannsakat mig själv i detta och man kan inte vara klok över något som man inte vet. Den 1 april hade vi ett extra beredningsutskott i Bun där vi var helt eniga att gå vidare med Input Interiörs offert. Men sen den dagen har jag och nämnden inte fått någon som helst information om vad som hänt, säger Therese Norrman och fortsätter:

– Tiden med tystnadskultur i den här kommunen är över. Vi ska köra med öppna kort och folk har rätt att få veta vad som sker. Sen finns det såklart lagar och regler som gör att vi inte kan yttra oss om allt, men i övrigt så ska vi verka för öppenhet.

Har du förtroende för din ordförande och din verksamhetschef för dem?

– Det kan jag inte uttala mig om. Jag måste ha alla fakta, därefter ska jag uttala mig om det förtroendet, avslutar Therese Norrman.

Vi har byggt en ny skola i två års tid. Att vi behöver bord och stolar kan ju inte komma som en överraskning och hade man skött planeringen hade vi inte suttit i den här sitsen.

Bun-ledamoten Martin Lönnstam (MED), en av de som undertecknat skrivelsen till kommunrevisionen, säger likt sin nämndskollega att han i huvudsak fått informationen via lokaltidningarna och trots idoga försök inte heller fått svaren han söker.

Martin Lönnstam (MED), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Martin Lönnstam (MED), ledamot i Barn- och ungdomsnämnden" beskriver sig själv som "skitförbannad". Han är en av de nio politikerna i Bun som vänt sig till kommunrevisionen för att få sin egen nämnd externt granskad. Arkivbild

– Det här måste redas ut ordentligt, jag är skitförbannad. Självklart är det här skolbygget ett stort projekt, men vi har folk i kommunen som inte klarar av att planera och det är därför allt i den här kommunen blir så mycket dyrare, säger Lönnstam och fortsätter:

– Vi har byggt en ny skola i två års tid. Att vi behöver bord och stolar kan ju inte komma som en överraskning och hade man skött planeringen hade vi inte suttit i den här sitsen. Det är så förbaskat onödigt.

Lönnstam tror inte heller att verksamheten uttömt alla möjligheter att använda gamla möbler på nya Glänningeskolan.

– Man läser i tidningen att det bara finns möbler till 120 av de 320 eleverna. Men vi har inte fått 200 nya elever sedan i våras så de gamla möblerna bör räcka. Har man verkligen gjort tillräckligt, frågar sig Martin Lönnstam.

Nio Bun-politiker vill se extern granskning

Följande nio Bun-politiker har skrivit under skrivelsen till Kommunrevisionen med önskan om extern granskning. I skrivelsen har politikerna skrivit under utan partibeteckning:

Therese Norrman (M), 1:e vice ordförande

Angela Johansson (M), ledamot

Annita Asplid (S), ledamot

Jan Gottfriedsson (L), ledamot

Martin Lönnstam (MED), ledamot

Johan Johansson (M), ersättare

Anita Fast (M), ersättare

Helge Wigforss (SD), ersättare

Jessica Andersson (LP) ersättare

Fotnot: Enligt Therese Norrman (M) har samtliga politiker som närvarade på nämndens ordinarie sammanträde den 26 juni beretts möjlighet att signera skrivelsen till Kommunrevisionen.

Publicerad 14 August 2019 15:25