Biblioteket i Veinge är en av tre filialer som hotas av nedläggning när kultur- och utvecklingsnämnden måste spara pengar. Våxtorp och Knäred är de andra orterna som riskerar att bli utan bibbla.

Biblioteket i Veinge är en av tre filialer som hotas av nedläggning när kultur- och utvecklingsnämnden måste spara pengar. Våxtorp och Knäred är de andra orterna som riskerar att bli utan bibbla. Foto: Johan W Jönsson

Tre av kommunens bibliotek riskerar nedläggning

Kun måste spara pengar

LAHOLM.

Biblioteken i Våxtorp, Veinge och Knäred hotas av nedläggning. Kultur- och utvecklingsnämnden undersöker vad konsekvenserna skulle bli av att lägga ner dem för att spara pengar.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

I Hasslöv, Hishult och Vallberga har biblioteken redan försvunnit. Det var 14 år sedan (2005) de lades ner. Nu riskerar även de tre återstående filialerna till Stadsbiblioteket att försvinna. Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en undersökning kring vilka konsekvenserna blir om filialerna läggs ner.

Kun behöver spara 3 miljoner under 2020. Sedan ytterligare 2,3 miljoner fram till 2022. En nedläggning av alla de tre biblioteken skulle enligt en uträkning spara 855 000 kronor per år.

Verksamhetschefen i kun – Andreas Meimermondt har gjort en rapport i frågan. Denna pekar mest på negativa konsekvenser: sämre service till medborgarna, skolan kan få bygga upp egna bibliotek och att föreningar och valnämnd mister lokaler.

Skulle filialerna läggas ner är bokbussen tänkt som ersättning. Men då måste det dras ner på andra turer som körs idag.

Rapporten har återremitterats av kun då man anser att det behövs mer information. Bland annat vad det skulle innebära för bokbussen om en, två eller tre filialer läggs ner.

– Jag vill poängtera att vi inte fattat något beslut. Vi har några frågor vi vill ha svar på innan vi tar upp det här igen, säger kuns ordförande Ove Bengtsson (C).

Det är inte säkert att det blir någon nedläggning överhuvudtaget. Frågan kommer tas upp igen senare under hösten. Men gör kun inte denna besparing måste man spara in på något annat.

– Det är en del av sparpaketet vi blivit ålagda att göra. Vi kommer vända på fler stenar och vända och vrida på de här siffrorna för att se på vilket sätt de här besparingarna drabbar verksamheten och kommuninvånarna minst, säger Bengtsson.

Publicerad 04 September 2019 11:56