Linda Rasmussen och Sven Zetterlund från Afrikahuset kommer och berättar om sina fascinerande livsöden och dragningen till Afrika.

Linda Rasmussen och Sven Zetterlund från Afrikahuset kommer och berättar om sina fascinerande livsöden och dragningen till Afrika. Foto: Afrikahuset

Intressanta namn när Gamla Laholm bjuder in till höstföreläsningar

"Deras historia ska jag inte gå in på men den är väldigt gripande"

LAHOLM.

Föreningen Gamla Laholm har årligen tre föreläsningar under hösten. I år är det istället fyra och det är intressanta personer som kommer och berättar på Gröna Hästen och i församlingshemmet.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

– Våra höstföreläsningar brukar vara välbesökta och jag tycker att vi har fått ihop starka namn och bra variation i år, säger Inger Persson från Gamla Laholms styrelse.

Först ut, den 3 oktober, är den välkände mellbystrandsbon Ingemar Paulsson. Föredraget heter ”Mellbystrand – Förr” och handlar om gårdarna från södra Mellbystrand till Strandhotellet i norr.

– I Mellbystrand fanns förr kustvaktarbostäder, en av dem finns kvar på Måsvägen. Ingemar berättar också om en man som hade en hembränningsapparat gömd i en halmstack på gården, säger Persson.

Paulsson har tidigare varit på bland annat Hökagården i Mellbystrand med sin väldigt uppskattade föreläsning.

Den 10 oktober kommer radio- och teaterprofilen Lennart Jonsson och föreläser i Laholm. Han är bland annat känd för sitt egenkomponerade underhållningsprogram ”Tur på hjul” som han körde under hela 32 år på fredagsförmiddagarna i P4 Halland.

Den 17 oktober kommer språkvetaren Michael Bach Ipsen och pratar om ”Östdanska dialekter” (halländska, skånska och blekingemål).

– Det är ett samarrangemang med ”Föreningen Norden” och jag vill poängtera att Michael pratar svenska, säger Inger Persson.

Det är mina favoriter

I den avslutande föreläsningen den 24 oktober kommer paret Sven Zetterlund och Linda Rasmussen från Afrikahuset och berättar om sina fascinerande livsöden och dragningen till Afrika.

– Det är mina favoriter! Deras historia ska jag inte gå in på men den är väldigt gripande. Senast jag hörde dem tårades det i ögonen på mig, berättar Persson.

Zetterlund och Rasmussen bor i Afrikahuset i Hjärnarp – känt från bland annat TV-programmet ”Vem bor här”.

Föredraget heter ”HOPE – om tron på Afrikas framtid och för vår planet”. Sven arbetar som författare och fotograf. Linda är designer och äventyrare.

– De har skapat en fond till minne av sina bortgångna makar. Det är en fond med målet att ge fler massajbarn möjlighet till utbildning och hälsovård, säger Persson.

Föreläsningen med Michael Bach Ipsen äger rum i församlingshemmet då Gröna Hästen var uppbokad för krogrevy.

Publicerad 05 September 2019 11:42