Mycket talar för att byggnaden som på 1960- och 70-talet var ett av västkustens mest populära nöjesställen kommer rivas. Kulturmiljö Halland anser att ”Stallet” har ett ringa kulturhistoriskt värde.

Mycket talar för att byggnaden som på 1960- och 70-talet var ett av västkustens mest populära nöjesställen kommer rivas. Kulturmiljö Halland anser att ”Stallet” har ett ringa kulturhistoriskt värde. Foto: Rickard Gustafsson

Bakslag för rivningsmotståndare

Expertutlåtande: "Stallet bedöms ha ringa kulturhistoriskt värde"

MELLBYSTRAND.

Kulturmiljö Halland kan ha satt spiken i kistan för dem som vill bevara och K-märka det gamla anrika nöjespalatset ”Stallet” i Mellbystrand. I remissyttrandet bedöms byggnaden ha ringa kulturhistoriskt värde.

Av
Rickard Gustafsson

Cirka 1 200 personer har signerat sin namnteckning för att skydda ”Stallet” mot rivning. De folkliga protesterna har lett fram till att Laholms kommun konsulterat Kulturmiljö Halland och deras senaste utlåtande lär inte bidra till att chansen ökar för att byggnaderna K-märks och bevaras för framtiden.

Bebyggelseantikvarien skriver i sitt remissyttrande att ”Stallet” inte finns med i bevarandeplanen för Mellbystrand och har efter att hon gått husesyn kommit fram till att byggnaden har ringa kulturhistoriskt värde.

Förvisso har fastigheten en historisk betydelse för orten Mellbystrand, som en del av det tidsskikt som tillkom under 1800-talet, men byggnaderna har under åren genomgått kraftiga ändringar både exteriört och interiört. Samtidigt är tillgången till historiska uppgifter och material om byggnaderna ytterst begränsad.

”Mycket lite kvarstår som är ursprungligt eller av äldre datum vad gäller beklädnad, ytskikt, dörrar, fönster, övriga snickerier eller planlösning. Den korsvirkesfasad som finns på bostadshuset är av sent datum och består av påspikade brädor med cementhaltig puts i fyllningarna ovanpå en äldre regelverkskonstruktion”, skriver bebyggelseantikvarien.

Även kullerstensbeläggningen på innergården anses vara sentida och bebyggelseantikvarien menar att det är oklart om det funnits en äldre version.

Ägaren, företaget Wictor Property som vill uppföra 17 bostadsrättslägenheter på fastigheten, har ansökt om rivningslov. Den frågan ska först diskuteras i miljö- och byggnadsnämndens beredningsutskott den 11 september och två veckor senare kommer ärendet upp på nämndens ordinarie sammanträde.

Publicerad 06 September 2019 00:00