Ann-Christin Magnusson är väldigt kritisk till att Våxtorps, Knäreds och Veinges bibliotek riskerar att läggas ner.

Ann-Christin Magnusson är väldigt krtisk till att Våxtorps, Knäreds och Veinges bibliotek riskerar att läggas ner. Foto: Johan W Jönsson

Mångårig bibliotekarie starkt kritisk till nedläggning av filialer

”Till syvende och sist är det en fråga om demokrati”

VÅXTORP.

I över 40 år arbetade Ann–Christin Magnusson som bibliotekarie. Hon är mycket upprörd över de troliga nedskärningarna i biblioteksverksamheten i Laholms kommun. – Det här handlar om demokrati, barns läsning och dessutom är det en kvinnofråga!, dundrar hon.

Av
Johan Wilmarstrand Jönsson

Kultur– och utvecklingsnämnden måste spara pengar. Man har därför börjat undersöka konsekvenserna av nedläggning av biblioteken i Våxtorp, Veinge och Knäred.

– Biblioteken har så många positiva effekter som inte kan mätas i kronor och ören. Det har jag upplevt under hela mitt yrkesliv. Vad innebär det i termer av livskvalitet och gott rykte för en kommun att ha en väl utvecklad samhällsservice?, säger Magnusson och fortsätter:

– För att marknadsföra en kommun som ”bästa livsplatsen”, även om det är Region Hallands slogan, ska det väl finnas en väl fungerande och jämlik service i olika delar av kommunen? Kultur är svårt att mäta, men jag lovar att en bra roman kan vara väl så bra som en liten dos antidepressiva tabletter, säger hon med säkerhet på rösten.

Magnusson har både skrivit insändare till tidningarna och korresponderat direkt med kommunen i den fråga hon brinner så intensivt för.

–Tack och lov för att nu jag nu är pensionär så att jag kan framföra mina synpunkter både i brev till nämnden och offentligt. Som tjänsteman får man inte det, vilket egentligen är lite motsägelsefullt, tycker jag, säger Magnusson och fortsätter:

– Som tjänsteman har man väl även ett ansvar gentemot dem man ’tjänar’? Att man utifrån sin yrkesprofession, som till exempel bibliotekarie, kan finna vägar för verksamheten och på bästa sätt använda den lilla del av skattekakan som går till biblioteksverksamheten.

Ann-Christin Magnusson på besök i Våxtorps bibliotek.

Ann-Christin Magnusson på besök i Våxtorps bibliotek. Foto: Johan W Jönsson

Magnusson tycker att hela kommunen ska leva och en del av det är att de mindre biblioteken får vara kvar på sina respektive orter.

– Uppgiften om att invånarna i alla delar av kommunen ska få ta del av kommunal verksamhet klingar lite ihåligt just nu. Hur ska de som inte har/kör bil ta del av bibliotekets utbud? Detta drabbar främst kvinnor. Det är långt mellan turerna på busslinjerna mellan centralorten och samhällena runt om, säger Magnusson.

Att bokbussen ska ersätta eventuella nedläggningar av befintliga bibliotek tycker inte den mångåriga bibliotekarien är något riktigt bra alternativ.

– Bokbussen är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att sprida biblioteksverksamhet, men den bokbuss som finns nu utnyttjas väldigt väl. Och varför ska man försämra för en del för att i bästa fall skapa en halvdan ersättning för Knäred, Veinge och Våxtorp?

Biblioteket i Våxtorp är ett av tre som riskerar att stryka på foten när kun måste spara pengar.

Biblioteket i Våxtorp är ett av tre som riskerar att stryka på foten när kun måste spara pengar. Foto: Johan W Jönsson

Magnusson tycker att det är en demokratifråga.

– Till syvende och sist är det en fråga om demokrati: för att bli en kreativ och delaktig samhällsmedborgare behöver man tillgång till information och berättelser. På så sätt kan vi öka förståelsen för andra människor och Laholm blir en trevlig och kreativ kommun att bo och verka i.

– Jag skulle kunna prata ännu mer om folkbildning, omvärldsorientering, mer om hälsoaspekten och mötesplatsfunktionen. Det finns hur många fördelar som helst att ta upp, avslutar en mycket kritisk Ann-Christin Magnusson.

Publicerad 07 September 2019 00:00