Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) vill tillsammans med övriga partier i nämnden, förutom Socialdemokraterna, öppna ett äldreboende vid kusten. Målet är att det ska kunna öppnas 2022.

Socialnämndens ordförande Kenneth Camitz (M) vill tillsammans med övriga partier i nämnden, förutom Socialdemokraterna, öppna ett äldreboende vid kusten. Målet är att det ska kunna öppnas 2022. Foto: LT/Arkiv

Socialnämnden vill öppna äldreboende vid kusten

Äldre personer flyttas till paviljonger när Solgården evakueras

LAHOLM. 2022 vill Socialnämnden ha ett äldreboende om minst 40 platser i drift vid kusten. Men kommunen vill inte bygga själva utan hoppas kunna hyra in sig i lokaler som färdigställts av privata aktörer. Samtidigt föreslår man en paviljonglösning när det är dags att evakuera Solgården i Våxtorp som rivs nästa år.

Av
Rickard Gustafsson

Socialnämnden siktar på att öppna ett kustnära äldreboende senast 2022 och föreslår att kommunstyrelsen gör en upphandling om minst 40, kanske 60 platser.

Förslaget diskuterades under tisdagens sammanträde i nämnden. Bakgrunden är att demografiska utvecklingen visar att behovet kommer öka vid kusten.

– Det finns önskemål om att bo där när man blir gammal, säger Majvor Persson (C), vice ordförande i socialnämnden.

Förslaget går ut på att kommunen ska hyra den blivande fastigheten men själva ansvara för driften.

– Vi ser framöver att vi kommer att behöva platser där ute, men vi har själva ingen mark. Men är det någon som har mark eller har möjlighet att bygga är vi öppna för den lösningen, säger ordföranden Kenneth Camitz (M) och berättar det finns aktörer som varit i kontakt med kommunen.

Socialdemokraterna reserverade sig mot förslaget.

Ett mer brådskande beslut fattades även i nämnden angående evakueringen av Solgården i Våxtorp. Fastigheten som byggdes på 1960-talet har efter lång och trogen tjänst dömts ut och beslutet om rivning fattades av en enig nämnd i maj.

Det blev långa diskussioner i socialnämnden när politikerna diskuterade den utredning som socialtjänsten lagt fram utifrån var de äldre ska ta vägen när Solgården rivs.

– Det var en enig nämnd, förutom Socialdemokraterna, som ställde sig bakom att ställa i ordning en paviljonglösning med 40 boendeplatser för att tillgodose behovet, säger Kenneth Camitz (M).

Vi låter Laholmshem komma med förslag om var de ska stå.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen som i sin tur, om beslut fattas, ger Laholmshem i uppdrag att iordningsställa paviljonger.

Senast den 30 juni 2020 måste Solgården vara utrymt och var paviljongerna ska placeras är ännu inte klart.

– Vi låter Laholmshem komma med förslag om var de ska stå, säger Kenneth Camitz och berättar att det var viktigt att komma till skott nu för att Laholmshem ska hinna färdigställa boendet till den 1 juli nästa år.

Enligt det alternativ majoriteten backade upp kommer en boendeplats på årsbasis kosta 621 000 kronor. Socialdemokraterna ville gå på en annan och dyrare linje där partiet istället ville använda andra boenden som Fridhemshus i Lilla Tjärby, Björkebogården i Knäred och eventuellt också Smedjebacken, Knäred som evakueringsalternativ.

Det alternativet skulle enligt socialtjänstens utredning bli cirka 100 000 kronor dyrare per boendeplats.

– Vi kan inte lägga 100 000 kronor mer per plats på en sådan lösning, säger Kenneth Camitz och syftar på att nämndens ekonomi inte tillåter det.

Underskottet oroar oss och vi hade legat på minus 16–17 miljoner kronor för 2019 om vi inte gjort dessa besparingar.

Enligt årets andra budgetuppföljning visar prognosen att Socialnämndens resultat för 2019 går mot ett minus på 9,5 miljoner kronor. Den stora orsaken är volymökningar och ökad vårdtyngd.

Samtidigt visar tidigare fattade beslut om besparingar och effektiviseringar i verksamheten att nämnden under årets åtta första månader hämtat hem nästan 7,2 miljoner kronor.

– Underskottet oroar oss och vi hade legat på minus 16–17 miljoner kronor för 2019 om vi inte gjort dessa besparingar, säger Kenneth Camitz som i nuläget inte vill prata om ytterligare besparingsåtgärder.

– Vi har ännu inte fått full effekt på de besparingar som beslutats. Först en bit in på nästa år tror vi att det får fullt utslag, menar nämndsordföranden.

Publicerad 18 September 2019 11:58