Laholmsbuktens VA försäkrar att det missfärgade dricksvattnet i Laholm och vid kusten inte är farligt. Orsaken är förhöjda värden av järn och mangan.

Laholmsbuktens VA försäkrar att det missfärgade dricksvattnet i Laholm och vid kusten inte är farligt. Orsaken är förhöjda värden av järn och mangan. Foto: Adobe Stock

LBVA: Missfärgat vatten inte farligt

Förhöjda halter av järn och mangan är orsaken

LAHOLM/MELLBYSTRAND/SKUMMESLÖVSSTRAND. Flera boende i Laholm och vid kusten har noterat att dricksvattnet senaste tiden varit missfärgat. Laholmsbuktens VA försäkrar att det inte är farligt att dricka, men avråder från att tvätta kläder.

Av
Rickard Gustafsson

På grund av förhöjda halter av järn och mangan har dricksvattnet i Skummeslöv, Mellbystrand och vissa delar av centrala Laholm på senare tid varit missfärgat.

Enligt Laholmsbuktens VA är vattnet inte farligt att dricka men det har en annorlunda smak. LBVA har tagit och tar kontinuerligt prover för att säkerställa att vattnet håller godkänd kvalitet och senaste proverna visar att det uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Däremot kan det vara bra att veta att vid tvätt kan kläderna komma att bli missfärgade och fläckiga.

Orsaken beror delvis på att LBVA under ett par dagar arbetat med att finjustera en alternativ drift av Skottorps vattenverk under tiden som ett pilotprojekt pågår. En annan bidragande orsak är att LBVA också utfört ledningsarbeten

För att få en jämnare dricksvattenkvalitet ökar LBVA under pilotprojektet volymen vatten från Halmstad till de berörda områdena.

Publicerad 20 September 2019 09:39