Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Fredrik Klinker (MED) tycker att det är anmärkningsvärt att kommunråden duckar för slutsatserna i den utredning som Kun:s verksamhetschef Andreas Meimermondt gjort. I den konstateras att det finns andra idrottsanläggningar i Laholms kommun som har ett större investeringsbehov än Glänninge Park.

Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Fredrik Klinker (MED) tycker att det är anmärkningsvärt att kommunråden duckar för slutsatserna i den utredning som Kun:s verksamhetschef Andreas Meimermondt gjort. I den konstateras att det finns andra idrottsanläggningar i Laholms kommun som har ett större investeringsbehov än Glänninge Park. Foto: Arkiv/Johan W Jönsson

Kritisk till kommunens agerande kring LFK:s miljonansökan

MED-politiker kallar ärendet för en ”utpressningssituation”

LAHOLM. Fullmäktigeledamoten Karl-Fredrik Klinker (MED) säger att han inte kan försvara kommunens agerande i fallet där Laholms FK sökt pengar för att bygga om Glänninge Park. – Kommunen har hamnat i en utpressningssituation, säger han till LT.

Av
Rickard Gustafsson

LT har i ett flertal artiklar berättat om Laholms FK:s planer att utveckla kommunens idrottsanläggning Glänninge Park, där klubben har ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig till 2028.

Arbetet med att förändra området, så att det rymmer ytterligare en gräsplan, har inletts och syftet är att minska den trångboddhet som den medlemsväxande föreningen dras med.

Laholms FK har i ett första steg ansökt om kommunalt bidrag på 1 125 000 för området där den nuvarande D-planen är belägen. Lika mycket pengar har klubben säkrat genom stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond, startad av Peab-grundaren Mats Paulsson, under förutsättning att kommunen går in med lika mycket pengar.

De resterande tio procenten av kostnaden står LFK själva för.

Bidragsansökan hos kommunen fick dock inget gehör i kultur- och utvecklingsnämnden där det är ebb i kassan och sparbeting. Ärendet kickades vidare till kommunstyrelsen som i sin tur passade bollen vidare till fullmäktige för beslut.

I KS ställde sig C, M, S samt KD sig bakom bidragsansökan. SD och LP yrkade på avslag och fick medhåll av L och MED (har enbart ersättarplatser i kommunstyrelsen).

MED-politikern Karl-Fredrik Klinker, ersättare i kommunstyrelsen, tycker inte att ärendet skötts på rätt sätt.

LFK är en fantastiskt fin förening som gör ett mycket bra arbete med våra ungdomar, men det finns det fler föreningar som gör och ur ett rättviseperspektiv har det här inte gått rätt till.

Klinker hänvisar till tjänsteskrivelsen från Andreas Meimermondts, Kun:s verksamhetschef, som skriver att: ”det finns andra delar av föreningslivet vars investeringsbehov bör vara högre prioriterade om det finns möjlighet att avsätta resurser för investeringar i idrottsanläggningar inom ramen för Laholms kommuns ansträngda investeringsbudget”.

När det kommer in företag eller stiftelser och vill styra var kommunen lägger sina pengar måste man vara observant.

Han tycker att det är oerhört märkligt att flera politiker duckar för den här analysen och till synes lägger sig platt när en förening med stöttning av en stiftelse startad av Peab-grundaren Mats Paulsson kastar kommunen, vad Klinker kallar, ett ”fläskben”.

– När det kommer in företag eller stiftelser och vill styra var kommunen lägger sina pengar måste man vara observant. Hade det handlat om enbart välvilja hade de aldrig satt det kravet på föreningen och kommunen, säger Karl-Fredrik Klinker.

– Det här är inte ett erbjudande som jag ser det utan en utpressningssituation, säger MED-politikern.

Klinker tycker även att det är anmärkningsvärt att kommunen gett LFK marklov att påbörja arbetet på en kommunal anläggning innan finansieringen är helt klar.

Det var många kritiska röster på senaste KS-mötet om att så fort LFK kommer så dansar vi i kommunen efter deras pipa, och i det här fallet även Peabs pipa. Jag tror att LFK aldrig hade vågat börja schakta om de inte redan fått löfte om pengarna, säger Klinker och fortsätter:

– Det är som ett cementerat ja när KS arbetsutskott (de tre kommunråden i de tre största partierna) bestämt sig. I den här kommunen viner partipiskan och då styrs kommunen i praktiken av tre man. Vi behöver inget fullmäktige, säger Karl-Fredrik Klinker.

Man kan ju undra om pengarna brinner i fickorna på dem.

Att utslaget skulle bli annorlunda i kommunfullmäktige sker bara, säger Klinker, om det finns ledamöter som har civilkurage nog att rösta efter sin egen övertygelse.

– Man kan ju undra om pengarna brinner i fickorna på dem. Visst verkar kommunstyrelsen gå mot ett ekonomiskt överskott men det gör definitivt inte andra verksamheter som barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden som istället kommer att gå minus, säger Karl-Fredrik Klinker som kan tänka sig att lämna dörren öppen att yrka på återremiss i kommunfullmäktige (tisdagen den 24 september).

Allt för att ge LFK möjligheten att söka pengar någon annanstans.

Publicerad 23 September 2019 10:35