En advokat som agerade försvarare i vapenbrottshärvan i Laholm och Veinge under 2017-2018 har varnats av Advokatsamfundets disciplinnämnd och ska betala en straffavgift på 50 000 kronor. Två av nämndens ledamöter yrkade på uteslutning från Advokatsamfundet.

En advokat som agerade försvarare i vapenbrottshärvan i Laholm och Veinge under 2017-2018 har varnats av Advokatsamfundets disciplinnämnd och ska betala en straffavgift på 50 000 kronor. Två av nämndens ledamöter yrkade på uteslutning från Advokatsamfundet. Foto: Adobe Stock

Advokat straffas hårt efter vapenbrottshärva i Laholm

Bröt mot tystnadsplikten – varnas och bötfälls av disciplinnämnden

LAHOLM/VEINGE.

Varning och högsta möjliga straffavgift, 50 000 kronor, blev utfallet i Advokatsamfundets disciplinnämnd för en advokat som anmälts av åklagarna i vapenbrottmålet runt det så kallade "Sällskapet" i Laholm och Veinge. Advokaten bröt ett i avlyssnat samtal mot tystnadsplikten gentemot sin klient och två av nämndens ledamöter yrkade på uteslutning.

Av
Rickard Gustafsson

Den vapenbrottshärva som nystades upp under hösten 2017, där flera medlemmar av det så kallade ”Sällskapet” i Laholm och Veinge har fått ett ovanligt juridiskt efterspel.

Åklagarna i vapenbrottmålet anmälde en av försvarsadvokaterna till Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd. De hävdade att advokaten under många år biträtt den person, som enligt domen i grova vapenbrottmålet betraktades som ledargestalt och huvudman i ”Sällskapet”, vid flertalet tillfällen och även agerat rådgivare i dennes företag.

Det i sig är inget brott, men samtidigt kvarstod advokaten som offentlig försvarare för en annan misstänkt i samma brottsutredning vilket åklagarna ansåg oförenligt med Advokatsamfundets regler om intressekonflikter.

Advokaten nekar till att det förelåg jäv och en intressekonflikt men att det är riktigt att han biträtt huvudmannen och agerat konsult i skilda affärsfrågor.

Vidare berättar han att huvudmannen i oktober 2017 kontaktat honom och bett honom undersöka med Laholmspolisen huruvida han var misstänkt för vapenbrott. Beskedet från Laholmspolisen var negativt, vilket återrapporterades till huvudmannen.

Advokaten agerade offentlig försvarare åt sin klient i både tingsrätten och hovrätten.

Enligt beslutet i disciplinnämnden borde advokaten hoppat av uppdraget som offentlig försvarare för sin klient, som även han var medlem i ”Sällskapet”, så snart han fick kännedom om att huvudmannen var medmisstänkt.

Det framgår även att advokaten i oktober 2017 i ett telefonsamtal med huvudmannen, som avlyssnades av polis och åklagare, lämnat ut uppgifter om sin klient.

I samtalet diskuterar de huvudmannens inblandning i den förundersökning som polis och åklagare vid tidpunkten arbetade med. De talade också om advokatens klient, även han medlem i ”Sällskapet” som vid tidpunkten satt häktad.

”Dessa uppgifter hade NN sålunda erhållit inom ramen för sin advokatverksamhet. Härigenom har han brutit mot sin tystnadsplikt gentemot sin klient, vilket innefattat att han dessutom avslöjat, eller riskerat att avslöja, uppgifter som var underkastade förundersökningssekretess”, skriver disciplinnämnden.

Under hovrättsrättegången åberopades dessutom advokaten som vittne av huvudmannen – samtidigt som han var offentlig försvarare åt klienten i samma mål. Återigen ett brott mot klientlojaliteten, anser disciplinnämnden.

Genom sitt agerande, anser disciplinnämnden, har advokaten allvarligt åsidosatt god advokatsed och sätter straffavgiften till högsta möjliga belopp – 50 000 kronor. Advokaten ska också betala kostnaden för sitt försvar – 27 563 kronor.

Två av ledamöterna yrkade på att advokaten skulle uteslutas ur Advokatsamfundet.

Fotnot: Vapenhärvan i Laholm och Veinge pågick under 2017–2018. När tingsrätten och hovrätten sagt sitt hade sex män dömts. Fyra av männen fick fängelsestraff. Huvudmannen dömdes av tingsrätten för grovt vapenbrott men friades i hovrätten.

Publicerad 02 October 2019 11:39