I måndags kunde personal i Lagaholmsskolans kök återvända till sin arbetsplats. Skadorna blev inte så katastrofala som först befarades.

I måndags kunde personal i Lagaholmsskolans kök återvända till sin arbetsplats. Skadorna blev inte så katastrofala som först befarades. Foto: Adobe Stock

Vattenskadat skolkök åter i drift

Värsta farhågorna kring Lagaholmsskolans kök besannades inte

LAHOLM. Skolköket på Lagaholmsskolan har återigen kunnat tas i bruk efter den omfattande vattenläcka som tvingade köket att stänga. Skadorna verkar inte ha blivit så allvarliga som man först befarade och i måndags kunde skolkockarna ställa sig vid grytorna igen. Flera åtgärder har vidtagits och ett antal veckor framåt kommer avfuktare och fläktar att jobba med att få bort fukten.

Av
Rickard Gustafsson

För knappt två veckor sedan inträffade en stor vattenläcka på vinden ovanför Lagaholmsskolans kök, vilket LT tidigare rapporterat om. Läckan förorsakade att åtskilliga kubikmeter forsade ut och rann hela vägen ner till källaren i trevåningsfastigheten.

När kökspersonal kom till jobbet stod vattennivån flera centimeter upp från golvet i källaren. Vattenläckan åsamkade skador i främst kylrummet och inlastningsdelen.

Kommunfastigheters fuktskadeinspektion visade dock att byggnaden klarat sig förhållandevis bra.

– Det gick bättre än vad min första känsla var, säger fastighetsförvaltaren Per Jonsson som befarade att fastigheten skulle behöva genomgå stora renoveringsarbeten.

Vi har borrat in i väggarna och kör med avfuktare. De ska stå här i ett antal veckor och sedan ska vi göra nya mätningar.

Jonsson berättar för LT att golvstrukturen klarat sig väl men att det finns vatten och fukt kvar i väggarna.

– Vi har borrat in i väggarna och kör med avfuktare. De ska stå här i ett antal veckor och sedan ska vi göra nya mätningar, säger Per Jonsson.

Arbetet går ut på att man, genom borrhålen, antingen blåser in torr avfuktad luft i väggarna samt suger ut den fuktiga luften.

I källaren har några mattor som vattenskadats konstaterats vara bortom räddning och de kommer att bytas ut.

Skolköket bedömdes inte vara värre skadat än att verksamheten i måndags kunde återgå till det normala. Det betyder att köket återigen kan leverera 1 700–1 800 portioner på dagsbasis.

Under saneringsarbetet lagades maten till eleverna på Lagaholmsskolan på Glänningesjö förskola. Köket på nya Glänningeskolan tillhandahöll eleverna på Osbecksgymnasiet och maten till eleverna på Parkskolan och Mellbystrandsskolan tillagades på respektive skola.

Publicerad 02 October 2019 10:45