Kjell Henriksson och hans socialdemokratiska parti ville höja kommunalskatten med en 50-öring men fick inte majoriteten med sig.

Kjell Henriksson och hans socialdemokratiska parti ville höja kommunalskatten med en 50-öring men fick inte majoriteten med sig. Foto: Adobe Stock/Rickard Gustafsson

Inget gehör för (s)kattehöjning i Laholm

Kommunalskatten behålls intakt över 2020

LAHOLM.

Oförändrad skatt, höjning med 50 öre eller höjning med 1 krona. Kommunalskatten i Laholm diskuterades på kommunstyrelsen under tisdagen och flera partier som ville höja skatten reserverade sig mot beslutet att behålla skattesatsen på 20,58 kronor.

Av
Rickard Gustafsson

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen var frågan om 2020 års skattesats uppe för debatt och Socialdemokraterna fick som väntat inget gehör för sitt krav på skattehöjning, åtminstone inte av tillräckligt många partier.

(S) ville höja kommunalskatten med en 50-öring från 20,58 till 21,08 kronor. Laholmspartiets företrädare Bertil Johansson dubblade insatsen och föreslog en höjning med 1 krona – 21,58 kronor.

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var dock överens om att behålla skattesatsen intakt.

Det fanns ingen anledning att begära votering, runt bordet hörde vi vad de andra partierna sa, men självklart reserverade vi oss mot beslutet, säger 2:e vice ordföranden Kjell Henriksson (S).

Reservation noterades också på Bertil Johansson (LP).

Laholmspartiet och Bertil Johansson ville se en skattehöjning på 1 krona.

Laholmspartiet och Bertil Johansson ville se en skattehöjning på 1 krona. Foto: LT/Arkiv

Ska Laholms kommun mäkta med de utmaningar man står inför krävs det ekonomiskt tillskott, hävdar alltså valda delar av oppositionen.

Kjell Henriksson anser att den 50-öring, som i faktiska pengar skulle öka skattekraften med 25 miljoner kronor, hade blivit ett välkommet tillskott kommunens skattkista.

Vi ser att det blir besvärligt att klara skola, vård och omsorg. En av våra käpphästar för att bygga tillväxt är att vi får till etableringar i kommunen, Mellby Park, och för att klara det och dra hit företag måste vi satsa. Det är flera saker som måste göras och det är bråttom, vi kan inte sitta och vänta för det gäller att smida så länge marknaden är varm.

Min spontana reflektion är att det har satsats väldigt mycket pengar på skolan genom riktade statsbidrag. Vi har aldrig haft så dåliga resultat som nu, så pengar verkar inte vara det grundläggande utan man bör titta på arbetssättet. Grunden att eleverna ska ha en trygg miljö och gå ut med rätt resultat är vi alla eniga om, men det handlar om metoden hur vi ska komma dit, säger Roland Norrman (M).

Vi är mitt inne i budgetprocessen och därför väljer jag att inte kommentera det Kjell säger, säger Erling Cronqvist (C).

Prognosen för kommunens helårsresultat för 2019 väntas, enligt den senaste delårsrapporten, att bli ett plus på cirka 5 miljoner kronor. Verksamheterna visar ett minus på 19 miljoner men det som räddar kommunen är bland annat aktieinnehav och skatteutjämningsbidrag.

Om detta håller sig så är vi inte bland de 110 kommuner som hamnar på röda siffror. Nämnderna brukar vara försiktiga och det brukar bli något bättre, men det kan man inte vara riktigt säker på, säger Erling Cronqvist.

Publicerad 16 October 2019 11:01