Totalt 8,7 miljoner kronor slutade summan på för de varor och tjänster som Laholms kommun köpte in utan konkurrensutsättning.

Totalt 8,7 miljoner kronor slutade summan på för de varor och tjänster som Laholms kommun köpte in utan konkurrensutsättning. Foto: Rickard Gustafsson

Upphandlingsskandalerna större än befarat

Varor och tjänster för 8,7 miljoner kronor köptes utan konkurrensutsättning

LAHOLM.

Kommunens beställningar för Resecentrum och vägen till Ahla återvinningscentral som köpts in olagligt uppgår till nästan 8,7 miljoner kronor. När kommunen granskade fakturorna var det inte bara affären med Jonab som skulle upphandlats. Även Södra Hallands Kraft har utfört arbeten som skulle ha konkurrensutsatts.

Av
Rickard Gustafsson

Dimridåerna är borta och allt ljus har nu svept in över de två kommunala projekt som omfattas av de senaste upphandlingsskandalerna.

När skandalerna uppdagades i slutet av förra veckan hade Laholms kommun ännu inte hunnit sammanställa och vidimera alla fakturor. Summorna det spekulerades i på presskonferensen låg mellan 6–7,5 miljoner kronor.

– Det är många fakturor i de här projekten, men det är klart över alla gränser. Det är mellan tummen och pekfingret och vi har inte kunnat och hunnit vidimera alla summorna ännu, sa ekonomichefen Kristoffer Dehlin i fredags.

Ekonomichefen Kristoffer Dehlin uppger att kommunen skulle ha upphandlat även belysningen på pendlarparkeringen vid Resecentrum. Summan som Södra Hallands Kraft fakturerat kommunen ligger över direktupphandlingsgränsen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Till vänster: Lisa Larsson, verksamhetschef för Servicekontoret.

Ekonomichefen Kristoffer Dehlin uppger att kommunen skulle ha upphandlat även belysningen på pendlarparkeringen vid Resecentrum. Summan som Södra Hallands Kraft fakturerat kommunen ligger över direktupphandlingsgränsen för LOU (Lagen om offentlig upphandling). Till vänster: Lisa Larsson, verksamhetschef för Servicekontoret. Foto: Rickard Gustafsson

Laholms kommun har lagt nu offentliggjort samtliga fakturor med tillhörande verifikationer och det kan konstateras att beloppen i de olagliga direktupphandlingarna är högre än vad politiker och tjänstemän misstänkte.

Totalt handlar det om varor och tjänster för 8,7 miljoner kronor som skulle ha konkurrensutsatts.

Vi skulle ha haft ett avtal med Södra Hallands Kraft, antingen genom ett ramavtal eller upphandlat en entreprenad.

När det gäller Resecentrum vid järnvägsstationen har Laholms kommun felaktigt köpt mark- och anläggningstjänster av Jonab för drygt 5,5 miljoner kronor.

Summan för Jonabs arbete vid tillfartsvägen till återvinningscentralen i Ahla uppgår till drygt 2,5 miljoner kronor.

Även det lokala energiföretaget Södra Hallands Kraft drogs på måndagen in i affärerna. Det kundägda företaget har utfört installationer av belysning på pendlarparkeringen vid Resecentrum och skickat fakturor på drygt 630 000 kronor.

Beloppet är över direktupphandlingsgränsen enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), menar ekonomichefen Kristoffer Dehlin.

– Vi skulle ha haft ett avtal med Södra Hallands Kraft, antingen genom ett ramavtal eller upphandlat en entreprenad. Hade vi gjort det är det inte säkert att det blivit Södra Hallands Kraft, säger Dehlin.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 586 907 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Det är inte enbart det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret ska ingå i totalsumman.

Fakta: Konkurrensverket

Publicerad 22 October 2019 00:00