I de två redogörelser som skrivits, om turerna kring det olagliga möbelinköpet till nya Glänningeskolan, framgår det inte vem som fattade beslutet att direktupphandla möbler från Input Interiör. Vare sig nämndsordföranden Maria Bronelius (C) eller utbildningschefen Richard Mortenlind bringar särskilt mycket klarhet i vad som hänt och ger inte kommunstyrelsen svaren de efterfrågat.

I de två redogörelser som skrivits, om turerna kring det olagliga möbelinköpet till nya Glänningeskolan, framgår det inte vem som fattade beslutet att direktupphandla möbler från Input Interiör. Vare sig nämndsordföranden Maria Bronelius (C) eller utbildningschefen Richard Mortenlind bringar särskilt mycket klarhet i vad som hänt och ger inte kommunstyrelsen svaren de efterfrågat. Foto: Rickard Gustafsson

Möbelskandalen: Många ord – men få svar

Inget klargörande om vem som tog beslut om inköpet av skolmöbler

LAHOLM.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande och högsta tjänsteman har lämnat in sina versioner kring det olagliga möbelinköpet till nya Glänningeskolan. Redogörelserna är detaljerade, men innehåller inget svar på vem som tog beslutet.

Av
Rickard Gustafsson

Kommunstyrelsen begärde i augusti att barn- och ungdomsnämnden skulle lämna en redogörelse för hur möbelinköpet för nya Glänningeskolan gått till.

De krävde särskilt att få svar på hur information om ärendet förmedlats till nämnden samt hur beslutet om att genomföra en direktupphandling av möblerna fattades. De krävde även ett batteri av åtgärder för att undvika framtida problem.

Både utbildningschefen Richard Mortenlind och nämndsordföranden Maria Bronelius (C) har nu lämnat in sina redogörelser.

Detaljrika, omfattande och i kronologisk ordning går de igenom vad som hänt men inte någonstans står det att finna vem som tog det ödesdigra och lagvidriga beslutet.

Det närmaste en förklaring i Mortenlinds sex A4-sidor långa redogörelse är: ”Ordförande fattar dock inget formellt beslut som dokumenteras om att direktavrop av möbler inom avtalsområde A ska genomföras”.

Inte heller i Bronelius redogörelse finns det några svara att finna. ”Inget formellt beslut har tagits om inköp av möbler”.

Så vem som tog beslutet att direktupphandla skolmöblerna från Input Interiör är alltså fortfarande höljt i dunkel.

Mortenlind skriver dock att ”Det kan konstateras att såväl utbildningschef som ordförande borde ha tillsett att nämnden fick tydlig information om fortsatt hantering av möbelinköpet genom direktavrop och även att beslutet blev dokumenterat som ett ordförandebeslut i samband med att beslutet fattades”.

Vilket får tolkas som att nämnden, precis som LT tidigare berättat, inte fått tillräcklig information.

Förklaringen till att detta inte skedde berodde, enligt Mortenlind, på hög arbetsbelastning vilket förklaras av sjukskrivning på en nyckelperson – den biträdande utbildningschefen.

Konsekvensen av detta blev att utbildningschefen inte tillsåg att beslutet dokumenterades, vilket är beklagligt”, skriver Mortenlind och klandrar därmed sig själv.

Redogörelsen till kommunstyrelsen är inte tillräcklig och saknar svar, anser Therese Norrman (M) och Martin Lönnstam (MED).

Redogörelsen till kommunstyrelsen är inte tillräcklig och saknar svar, anser Therese Norrman (M) och Martin Lönnstam (MED). Foto: Laholms kommun

Therese Norrman (M), tidigare 1:e vice ordförande i Bun, som nyligen hoppade av sina politiska uppdrag på grund av studier har varit väldigt kritisk mot att hon och nämnden inte blivit informerade om möbelaffären.

Hon har läst redogörelserna och tycker inte att de är tillräckligt klargörande.

– De datum Bronelius redogör för anser jag stämmer men hon är inte tillräckligt tydlig med vad som hänt. Hon och Mortenlind beskriver bara processen, men det framgår fortfarande inte vem som fattat beslutet.

Det är ju bland annat det kommunstyrelsen vill ha svar på?

– Ja, men det får de inte i de här redogörelserna, säger Therese Norrman.

Även Bun-ledamoten Martin Lönnstam (MED) är kritisk. Han berättar att barn- och ungdomsnämnden klubbade de två redogörelserna men att han inte ställer sig bakom dem som nämndens officiella svar.

– Jag har reserverat mig mot beslutet, säger Lönnstam.

Han efterfrågar, likt Therese Norrman, vem som fattade beslutet om möbelinköpet och saknar också en redogörelse för när leveranserna av möblerna skedde.

– Vi vet att det levererats möbler efter domstolsbeslutet som förbjöd det, men det står inget om det, säger Lönnstam som är säker på att kommunstyrelsen i sak inte nöjer sig med Buns redogörelse.

– Men jag vet inte hur mycket de orkar engagera sig i den här ”mindre” skandalen, de har ju fullt upp med sina egna, säger han och syftar på mark- och anläggningsskandalerna vid Resecentrum och vägen till Ahla återvinningscentral.

Bronelius åtgärdsförslag

Bun-ordföranden Maria Bronelius (C) lämnar två förslag på åtgärder för att liknande händelser inte ska ske i framtiden.

1. Vid varje nämndsmöte ska en information om pågående byggnation, större investeringar och upphandlingar ske.

2. Nämnden behöver förtydligande i dokument om beställningsprocesser och upphandling, med tydliga kontrollpunkter när det gäller behov av politiska beslut och befogenhet för att minimera risken för misstag.

Publicerad 25 October 2019 00:00