Moderaten Roland Norrman och socialdemokraten Kjell Henriksson är överens. Barn- och ungdomsnämndens redogörelse för turerna kring den otillåtna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan är inte tillräcklig. Ärendet återremitteras och svaren dröjer.

Moderaten Roland Norrman och socialdemokraten Kjell Henriksson är överens. Barn- och ungdomsnämndens redogörelse för turerna kring den otillåtna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan är inte tillräcklig. Ärendet återremitteras och svaren dröjer. Foto: LT/Arkiv

Dåliga svar om möbelskandalen – Bun får bakläxa

Missnöjd kommunstyrelse skickar tillbaka ärendet

LAHOLM.

Svaren skulle levererats redan i slutet av september men fick en månads respit. När svaren väl kom från barn- och ungdomsnämnden angående turerna i möbelskandalen fick kommunstyrelsen bara tillräckligt bra svar på en av tre ställda frågor. Nu dröjer det ytterligare en månad innan allmänheten får svar på vem som tog det lagvidriga beslutet om att beställa möblerna till nya Glänningeskolan.

Av
Rickard Gustafsson

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsen att återremittera den redogörelse som skulle ge svar på vad som egentligen hände när barn- och ungdomsnämnden köpte in möbler till nya Glänningeskolan utan att följa svensk lagstiftning.

Kommunstyrelsen reste kraven den 13 augusti och ville senast i slutet av september få svar på följande tre frågor om möbelskandalen.

1. Hur förmedlades möbelinköpet till nämnden?

2. Hur fattades beslutet om att genomföra en direktupphandling av möblerna?

3. Hur ska nämnden agera för att undvika att hamna i liknande situationer framöver?

Efter att ha fått en månads respit levererades slutligen redogörelsen, men redan den 25 oktober kunde Laholms Tidning konstatera att ordförande Maria Bronelius (C) skrivelse innehöll många ord men få egentliga svar.

Samma uppfattning har även kommunstyrelsen som inte alls är nöjda med att bara få svar på en av tre frågor.

Under tisdagen stod Bun-ordföranden och utbildningschefen Richard Mortenlind inför KS och berättade om sin redogörelse. Några svar utöver det som finns i skrivelsen gavs inte, hävdar KS-politikerna.

– KS har tagit del av hur ärendet förmedlats till nämnden. Det är alldeles tydligt att informationen varit bristfällig eller saknas, så det svaret är vi nöjda med, säger 1:e vice ordföranden Roland Norrman (M) som var den som yrkade på att återremittera ärendet till Bun.

Hela upphandlingsdelen är en katastrof och har en total avsaknad av politisk styrning.

De andra två frågorna, som man kan tycka borde ha kunnat levereras på stående fot, saknas det fortfarande svar på.

– Vi har fått svar som vi inte köper. Jag tycker att de svarat undvikande på en del frågor, säger Roland Norrman som vill ha svar på vem som tog det formella beslutet.

Gick det att missuppfatta frågorna som var ställda från första början?

– Nej, så svårt var det inte tycker vi. Så därför borde vi fått svar, säger Norrman som inte heller tycker att åtgärderna för att undvika liknande situationer i framtiden inte heller dem är tillfredsställande.

2:e vice kommunrådet Kjell Henriksson (S) som ställde sig bakom kravet på återremiss skräder inte orden.

– Hela upphandlingsdelen är en katastrof och har en total avsaknad av politisk styrning.

Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist är inte heller han nöjd.

– Det fattas en liten, liten bit i det här svaret. Jag har sagt till Maria och Richard att räck upp handen för man kan aldrig komma ifrån vem som har ansvaret. Det är högsta politikern i nämnden och verksamhetschefen och de har ett gemensamt ansvar för att detta inte blev rätt och det kunde man uttryckt tydligare.

Publicerad 12 November 2019 19:21