Frågan om Laholmsbuktens VA ska omvandlas från nämnd till aktiebolag är avgjord. Sedan tidigare har fullmäktige i Halmstad ställt sig positiva och under tisdagskvällen gjorde Laholms kommunfullmäktige det samma. Styrelseordförande i det nya bolaget blir Roland Norrman (M) från Mästocka.

Frågan om Laholmsbuktens VA ska omvandlas från nämnd till aktiebolag är avgjord. Sedan tidigare har fullmäktige i Halmstad ställt sig positiva och under tisdagskvällen gjorde Laholms kommunfullmäktige det samma. Styrelseordförande i det nya bolaget blir Roland Norrman (M) från Mästocka. Foto: LT/Arkiv/Adobe Stock

Knapp seger för bolagisering av LBVA

Roland Norrman (M) blir styrelseordförande i det nya bolaget

LAHOLM.

Laholmsbuktens VA omvandlas från och med den 1 januari 2020 från nämnd till ett aktiebolag. Kommunfullmäktige tog beslutet under tisdagskvällen men det var många partier och ledamöter som röstade emot bolagisering.

Av
Rickard Gustafsson

Fullmäktigepolitikerna i Laholm hade sista ordet i bolagiseringsfrågan efter att kollegorna i Halmstad kommunfullmäktige i förra veckan sagt ja.

Frågan har funnits på agendan sedan 2017 och allt talade för att det skulle bli ett beslut till förmån för bildande av ett aktiebolag. Men i fullmäktige blev majoriteten inte så förkrossande som den var i kommunstyrelsen (7–2 för bolagisering).

Först efter votering klubbades beslutet där 22 ledamöter röstade för, 15 ledamöter röstade emot och fyra ledamöter avstod från att rösta.

I Samverkan Laholm (C, M, L, KD, MP och TP) röstade samtliga ja utom Fredrik Lindqvist (C) som avstod från att rösta.

Inom Sverigedemokraterna var det spridda skurar. Tre röstade ja, en nej och tre avstod.

S, LP, MED och V röstade nej.

Den korta debatten innan beslutet inleddes av kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) som yrkade på att bilda bolag.

– Det har gjorts en utredning som visar att ett aktiebolag är att föredra om man ska fortsätta att utveckla LBVA också tillsammans med andra kommuner som kanske också vill vara med.

Bolagisering är ett steg mot privatisering och vatten ska aldrig bli en handelsvara, därför säger vi nej till en bolagisering.

Han fick omgående mothugg av Kjell Henriksson (S) och Rosita Antonsson (S) som yrkade på att LBVA skulle fortsätta vara nämnd.

– Det finns inte några skäl att bolagisera för att det är enklare att förhandla med andra bolag. Det går alldeles utmärkt att förhandla med en nämnd, sa Kjell Henriksson.

Socialdemokraterna och Henriksson hävdade i själva verket att en bolagisering är kostnadsdrivande.

– Vi får ökade kostnader för administration, HR, ekonomi och juridisk kompetens. Vi går åt fel håll. Vi ska minska våra administrativa kostnader.

S-kollegan Rosita Antonsson påtalade också vikten av att ha fortsatt politisk kontroll i form av en nämnd.

– Bolagisering är ett steg mot privatisering och vatten ska aldrig bli en handelsvara, därför säger vi nej till en bolagisering.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och att vi släpper över det till en majoritet som styrs av Halmstad är inte bra. Jag tvår mina händer.

Även laholmspartisten Bertil Johansson som många gånger under årens lopp kritiserat den gemensamma VA-nämnden anslöt sig till bolagiseringsmotståndet.

– Jag förstår inte logiken i ert tänkande. Ingenting blir bättre med ett bolag, ingenting. Vi tappar den politiska makten.

Johansson är inte heller förtjust över att det i det nya bolaget blir fler styrelserepresentanter från Halmstad än från Laholm.

– Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och att vi släpper över det till en majoritet som styrs av Halmstad är inte bra. Jag tvår mina händer, för jag är orolig att det blir problem i framtiden.

Senast den 1 januari 2020 kommer bolaget att bildas och styrelserepresentanter från Laholm blir Roland Norrman (M), Anders Thid (S), Rosita Antonsson (S) och Gunnar Gullander (C).

Ordförandeposten i bolaget ska ambulera mellan Laholm och Halmstad och inledningsvis är det Roland Norrman som svingar klubban.

Publicerad 27 November 2019 16:22