Bun-ordföranden Maria Bronelius (C) och utbildningschefen Richard Mortenlind har samsyn kring hur det gick till när möblerna till nya Glänningeskolan köptes in. De berättar att det var ett gemensamt beslut och de tar båda på sig ansvaret för den otillåtna direktupphandlingen.

Bun-ordföranden Maria Bronelius (C) och utbildningschefen Richard Mortenlind har samsyn kring hur det gick till när möblerna till nya Glänningeskolan köptes in. De berättar att det var ett gemensamt beslut och de tar båda på sig ansvaret för den otillåtna direktupphandlingen. Foto: LT/Arkiv

Erkänner ansvar för lagvidrigt möbelköp

Maria Bronelius (C): ”Vi får ta på oss skulden för detta”

LAHOLM. Efter månader av frågor om vem som bär ansvaret för den otillåtna direktupphandlingen av möbler till nya Glänningeskolan erkänner nu Barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius att hon och utbildningschefen Richard Mortenlind är ansvariga. – Vi får ta på oss skulden för detta, säger hon men hävdar att det inte var ett ”formellt beslut” utan en ”överenskommelse”.

Av
Rickard Gustafsson

Turerna kring ”Möbelskandalen” är vid det här laget både många och långa. Under onsdagen skrevs dock ytterligare ett kapitel på en presskonferens efter Barn- och ungdomsnämndens november-sammanträde.

Kommunstyrelsen gav för några veckor sedan Bun bakläxa på den redogörelse som krävts in. Ks tyckte inte att svaren från nämnden var tydliga nog och återremitterade ärendet med frågan: ”Vem har formellt tagit beslutet om direktupphandling?”

Bun beslutade efter votering att skicka utbildningschefen Richard Mortenlinds skrivelse som svar till kommunstyrelsen. När det gäller ansvarsbiten står det följande:

”Ordförande och utbildningschefen var efter diskussion överens om att invänta överklagandetiden och att sedan direktupphandla möbler inom område A av vinnande företag, det har dock inte fattats något formellt beslut.”

Det är ganska tydligt att det är Maria Bronelius som gett utbildningschefen i uppdrag att direktupphandla möblerna.

Sverigedemokraterna ville göra ett tillägg till skrivelsen, med ett förtydligande som påtalar att de anser att ordföranden Maria Bronelius (C) är den som tagit beslutet.

– Vi i SD ville ha med, oavsett om det var ett formellt eller informellt beslut, att det var Maria Bronelius som tog beslutet om möbelinköpet. Det är ganska tydligt att det är Maria Bronelius som gett utbildningschefen i uppdrag att direktupphandla möblerna, säger Helge Wigforss (SD).

Ingen ledamot från något annat parti ville ställa sig bakom Sverigedemokraternas tillägg och röstade emot.

Ordföranden i nämnden, Maria Bronelius, berättade på presskonferensen med egna ord hur det gick till när möbelköpet beslutades i början/mitten av april.

– Vi hade ett möte, jag och Richard (utbildningschef Mortenlind), där vi pratade om vad som skulle hända. Vi var överens om att invänta överklagandetiden på tio dagar och efter det göra en direktupphandling. Efter det hade jag inte en tanke på möbelinköpet. Man kan säga att det blev en verkställighet av den här överenskommelsen, men det finns inget formellt beslut, tyvärr.

Kan man sammanfatta det med att det är du och Richard Mortenlind som gemensamt tagit beslutet?

– Ja, det får man göra. Vi får ta på oss skulden för detta. Vi tyckte att vi skrivit det i vår förra skrivelse till Ks, säger Maria Bronelius.

Richard Mortenlind har samma bild.

– Det var ett gemensamt beslut. Jag kan inte ensam fatta ett beslut på så här höga belopp och vi var överens om att det här var enda sättet att säkra upp skolgången på Glänningeskolan. Men det som skulle gjorts var att se till att det fattades ett ordförandebeslut som dokumenterades och redovisades för nämnden, men det tappade vi bort och det är en brist, säger utbildningschefen.

Roland Norrman (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, var inte nöjd med Bun:s första redogörelse och var den som yrkade på att den skulle återremitteras.

När nu redogörelsen förtydligats vill han vänta med att uttala sig.

– Jag vill inte kommentera det här just nu. Det får komma senare, säger han till LT.

Publicerad 28 November 2019 17:18