Ingela Lashgarinejad, Emma Lindblad, Daniel Nilsson, Jim Lundgren och Charlie Rosén jobbar alla på Alfa i Laholm.

Ingela Lashgarinejad, Emma Lindblad, Daniel Nilsson, Jim Lundgren och Charlie Rosén jobbar alla på Alfa i Laholm. Foto: Mikael Gamm

Uppmärksammade FN-konvention på funktionshinderdag

Alfa: ”Det här är en viktig dag för funktionsnedsatta”

LAHOLM. På tisdagen var det den Internationella funktionshinderdagen. Lagom till dagen hade Alfa, som jobbar med frågor kopplade till funktionsnedsatta, satt ihop en lättläst version av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Av
Mikael Gamm

På Alfa i Laholm råder det positiva tongångar när dagen nu är inne.

– Det känns intressant, viktigt och spännande, säger medarbetaren Charlie Rosén.

Vid det rektangulära bordet sitter också en annan medarbetare, Daniel Nilsson, som fyller i:

– Det är väldigt positivt att det här uppmärksammas. Funktionsnedsatta blir inte tillräckligt sedda. Det här är en viktig dag för funktionsnedsatta.

Charlie tar vid och förklarar att det finns en baksida med att dagen i fråga finns.

– Det finns en anledning till att den här dagen finns. Om alla funktionsnedsatta hade haft det bra hade dagen inte behövts finnas.

Och det är här Alfa kommer in i bilden. Verksamheten, som är en kommunal verksamhet i Laholm, jobbar för att förbättra situationen för funktionsnedsatta.

En av uppgifterna är att sprida information om ämnen kopplade till funktionsnedsättningar. Bland annat har Alfa i Laholm föreläst för 120 mellanstadieelever i en skola i Ängelholms kommun.

– Det är viktigt att sprida information. Förhoppningsvis kan det öka förståelsen, säger medarbetaren Jim Lundgren och coachen Emma Lindblad tillägger:

– Det kan också motverka att fördomar uppstår.

Daniel sätter fingret på problematiken:

– Fördomar grundar sig på okunskap och rädsla.

Inför den Internationella funktionshinderdagen har Alfa gjort ett sammandrag av de 50 artiklarna i FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har skickats ut i en lättläst version till skolor och chefer inom LSS.

För att bjuda in till diskussion bifogades ett antal fiktiva scenarier involverande funktionsnedsatta, som riktade sig till personal och brukare inom LSS. Scenarierna hade koppling till de olika artiklarna.

– Vi vill inspirera till samtal, säger Emma.

När gruppen tittar på situationen för funktionsnedsatta i Sverige i dag, riktas kritiken särskilt åt ett håll.

– Sverige är bra på fysisk tillgänglighet, alltså till exempel att underlätta för funktionshindrade att ta sig in i en lokal. Men sedan får de funktionshindrade problem att orientera sig inne i lokalen på grund av att informationstexten är svår, säger Daniel.

Charlie lägger fram ett scenario.

– Det kan gå illa om man inte fattar vad det står på ett papper från Försäkringskassan. Man kanske blir återbetalningsskyldig.

På eftermiddagen på funktionshinderdagen ska Alfa i Laholm bege sig till Högskolan i Halmstad. Där ska de lyssna på en föreläsning om Universell design, en design som utgår från individens perspektiv och med universell utformning som en del av en strävan mot ett samhälle för alla.

– Det ska bli intressant, säger Daniel och Charlie fyller i:

– Nu ska vi inte ge, utan få information. Det behövs det också.

Klockan tickar på och den Internationella funktionshinderdagen är på väg in i sin elfte timme. Coachen Ingela Lashgarinejad är noga med att betona:

– De här frågorna behöver belysas året runt och inte bara den 3 december, säger hon.

Publicerad 04 December 2019 10:45