Länsstyrelsen i Halland drar in detaljplanen för Mellby 15:1 mellan Kustvägen och Måsvägen i Mellbystrand. Det innebär att det inte blir 22 seniorbostäder som mellbystrandsbon Bo-Göran Karén planerat och inte heller kommunalt bygge i form av en förskola.

Länsstyrelsen i Halland drar in detaljplanen för Mellby 15:1 mellan Kustvägen och Måsvägen i Mellbystrand. Det innebär att det inte blir 22 seniorbostäder som mellbystrandsbon Bo-Göran Karén planerat och inte heller kommunalt bygge i form av en förskola. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Länsstyrelsen stoppar bostadsplaner på ”Potatisåkern”

Bo-Göran Karén: ”Jävligt tråkigt, men jag var inställd på det”

MELLBYSTRAND.

Det blir inga seniorbostäder på den så kallade ”Potatisåkern” jämte Kolonivägen. Länsstyrelsen i Halland drar in detaljplanen för Mellby 15:1 som kommunfullmäktige klubbade igenom i september. Beslutet motiveras med att bygget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för rekreation och friluftsliv.

Av
Rickard Gustafsson

Mellbystrandsbon Bo-Göran Karén har till och från under decennier drömt om att bygga bostäder på området mellan Kustvägen och Måsvägen.

Tanken var att bygga 22 bostäder för seniorer samtidigt som Laholms kommun, genom ett markköp av Karén, skulle uppföra någon form av samhällsservice i form av centrumverksamhet, förskola eller vård.

Men nu spricker med all sannolikhet drömmen då länsstyrelsen under torsdagen kom med ett beslut som upphäver kommunfullmäktiges beslut från september där en ny detaljplan klubbades.

Länsstyrelsen hänvisar i beslutet att planen medför påtaglig skada på riksintresset för rekreation och friluftsliv då ytor går förlorade för både permanentboende och turister.

De konstaterar också att om grönområdet exploateras för bebyggelse riskerar det att bli prejudicerande för kommande detaljplaner (byggnadsprojekt) och att de sammantagna effekterna kan bli stora när det ena området efter det andra exploateras.

När LT kontaktade Bo-Göran Karén var beslutet så färskt att han ännu inte fått kännedom om det. Hans reaktion var samlad, men kritisk.

Det är rent ut sagt bedrövligt. Jävligt tråkigt att höra, men jag var inställd på det här, säger han.

Tre års arbete är spolierat och investerade pengar går nu om intet. Karén tycker att beslutet saknar logik.

Man ger godkännande till att bygga nya bostäder på gamla ”Stallet”, men på andra sidan gatan (Kolonivägen) är det stopp. Mycket anmärkningsvärt!, säger han.

Bo-Göran Karén tycker att beslutet är ologiskt då det är okej med nya bostäder på området för gamla

Bo-Göran Karén tycker att beslutet är ologiskt då det är okej med nya bostäder på området för gamla "Stallet" men inte på andra sidan Kolonivägen. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Bo-Göran Karén berättar att han nu kommer invänta och se hur Laholms kommun agerar då Länsstyrelsens beslut går att överklaga till Regeringen.

Vi får se vad kommunen gör för nu lär det ju inte heller bli någon förskola på området. Kommunen har ju varit väldigt sugna på att bygga där, minst lika mycket som jag.

Bo-Göran Karén verkar dock ha någon form av ess i rockärmen om bostadsplanerna spolieras.

Det här var plan A, men kanske att jag får gå över till plan B istället. Jag har varit rädd för att det skulle bli så här och är ganska långt kommen med en annan idé för området, men det vill jag inte berätta om just nu, säger han.

För kommunråden Roland Norrman (M) och Erling Cronqvist (C) kom länsstyrelsens beslut inte som en överraskning, likväl är de mycket besvikna.

För kommunråden Roland Norrman (M) och Erling Cronqvist (C) kom länsstyrelsens beslut inte som en överraskning, likväl är de mycket besvikna. Foto: Rickard Gustafsson/Arkiv

Inte heller för Laholms kommun kom beslutet som en överraskning. Kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) tycker dock att beslutet är ”beklagligt”.

Vi är i stort behov av fler bostäder men vi fick inte förtäta i Laholm när det gäller ”Hästen” och nu får vi inte heller förtäta i Mellbystrand. Det är svårt med en statsmakt som vill att det ska byggas bostäder, men samtidigt genom sin förlängda arm (länsstyrelsen) sätter stopp.

Roland Norrman (M) konstaterar också att länsstyrelsens beslut också är en nådastöt för de kommunala planerna på att bygga offentlig service i området.

Eftersom vi försökt att få igenom det här är jag så klart besviken på resultatet. Men vi får prata ihop oss om hur vi ska ta det här vidare, överklaga eller ej.

Publicerad 05 December 2019 17:51