Lokalpolisområdeschefen Mikael Eliasson och kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) tar varandra i hand efter att de skrivit under medborgarlöftena för 2020. I bakgrunden syns kommunens säkerhetschef Niklas Wilsson, kommunpolisen Kristian Nilsson och kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini.

Lokalpolisområdeschefen Mikael Eliasson och kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C) tar varandra i hand efter att de skrivit under medborgarlöftena för 2020. I bakgrunden syns kommunens säkerhetschef Niklas Wilsson, kommunpolisen Kristian Nilsson och kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini. Foto: Rickard Gustafsson

Nya medborgarlöften med narkotikabekämpning i fokus

Vill stärka tryggheten på Altona-området och sätta stopp för buskörningar

LAHOLM.

Med den senaste trygghetsenkäten som underlag har Laholms kommun och Laholmspolisen avlagt medborgarlöften för 2020. Stort fokus kommer att riktas mot att öka tryggheten i specifika områden, framförallt Altona, och att bekämpa narkotikaanvändningen bland ungdomar och unga vuxna.

Av
Rickard Gustafsson

Det ska först och främst slås fast att tryggheten i Laholms kommun är hög – både den så kallade upplevda tryggheten likväl som den faktiska.

Det visar den trygghetsenkät, den femte i ordningen, som genomförts av kommunpolisen Kristian Nilsson och kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini.

– Det är något fler kvinnor än män som svarat men å andra sidan är det mer unga än tidigare så vi tycker att vi fått fram en bra bild över vad medborgarna upplever som otryggt, säger Kristian Nilsson.

Totalt 1 270 medborgare (nytt deltagarrekord) har svarat på enkäten och med det som underlag har polis och kommunen tagit fram ett åtgärdsprogram, så kallat medborgarlöfte, för 2020.

Det är en otrolig resa som vi gjort och det klarar inte polisen själv, inte kommunen själv och inte medborgarna själva. Men tillsammans så når vi de här resultaten.

Med statistik från det gångna året kunde under fredagen polisen och kommunen slå fast att antalet bostadsinbrott under 2019 aldrig varit lägre, 28 anmälningar om fullbordade inbrott, och att det brottsförebyggande arbetet de senaste åren varit framgångsrikt.

Jämfört med bottenåret 2011, då bostadsinbrotten låg på 156 fullbordade, och Laholm var bottenplacerade i hela Sverige har samverkansarbetet burit frukt.

2014/15 tog NOA (polisens nationella operativa avdelning) fram en lista över utsatta områden. Då var hela Laholms kommun ett utsatt område. Sedan något år är Laholm borta från listan och det beror på det krafttag och den samverkan myndigheterna gjort tillsammans med civilsamhället mot brottsligheten.

– Det är en otrolig resa som vi gjort och det klarar inte polisen själv, inte kommunen själv och inte medborgarna själva. Men tillsammans så når vi de här resultaten. Vi har gjort väldigt mycket, men vi får inte vara nöjda och luta oss tillbaka, säger lokalpolisområdeschefen Mikael Eliasson (tidigare närpolischef i Laholm).

Det är viktigt att poängtera att de som bor på landsbygden ska ha samma tillgång till polis som dem som bor i centrala Laholm.

Eliasson påpekar att det är ett långsiktigt arbete och att den polisiära närvaron är superviktig för tryggheten.

– Det är ett oskrivet löfte från polisen att vi ska hålla en hög närvaro i Laholm och det är viktigt att poängtera att de som bor på landsbygden ska ha samma tillgång till polis som dem som bor i centrala Laholm. Vi måste komma när människor ringer och tipsar och där vill jag lyfta fram grannsamverkans- och bevakningsgrupper som gör ett fantastiskt arbete och förtjänar en stor eloge, säger Mikael Eliasson.

Kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini och kommunpolisen Kristian Nilsson glädjs över att rekordmånga laholmare svarat på trygghetsenkäten. Totalt svarade 1 270 medborgare.

Kommunens säkerhetsstrateg Karin Martini och kommunpolisen Kristian Nilsson glädjs över att rekordmånga laholmare svarat på trygghetsenkäten. Totalt svarade 1 270 medborgare. Foto: Rickard Gustafsson

Allt är dock inte ljust. En problematik som vuxit sig starkare på senaste tiden, och som poängteras i de nya medborgarlöftena, är narkotikaanvändningen. 318 anmälda narkotikabrott under 2019 målar upp en mörk bild.

– Polisen har jobbat mer mot narkotikan under 2019. Eget bruk i kombination med innehav är det vanligaste och det är tyvärr inte sällan de sätter sig bakom ratten, säger Kristian Nilsson.

Polis och kommun ska nu stärka samarbetet med skolorna och prioriterar främst gruppen ungdomar och unga vuxna (13–24 år). Den allt mer liberala synen på droger oroar både polischefen och kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C).

– Det är alltid svårt att upptäcka de killar och tjejer som börjar tidigt, men det är det vi ska lägga fokus på. Inkörsporten till narkotikabrotten är hasch och narkotikaklassade tabletter som man bjuds på till början och sen är man inne i ekorrhjulet med skulder och mycket individuellt elände som kostar samhället mycket pengar, säger Mikael Eliasson och tar upp att det till och med finns politiker i Sverige som vill legalisera vissa typer av droger.

– Jag tillhör definitivt inte den kategorin politiker som vill släppa det här fritt för narkotikan är ett enormt samhällsproblem. Det glädjer mig att det finns med bland våra löften och att det är prioritet på ungdomar i lägre tonåren. Vi tillsammans med andra myndigheter måste jobba stenhårt med det här för drogerna förstör så mycket, säger Cronqvist.

Cannabis är vanligast följt av narkotikaklassade tabletter, amfetamin och på sistone har Laholmspolisen även gjort beslag av heroin.

– Det är väldigt tråkigt, för det är den tyngsta narkotikan, säger Kristian Nilsson.

Glädjande nog har LP Hanssons väg försvunnit från listan och omnämns i princip inte alls i enkäten.

Statistiskt sett är det lugnt i Laholm, menar kommunpolisen, men påpekar att det finns områden som upplevs som otrygga. Enkäten pekade ut Altona, centrala Laholm, Campus Laholm, Glänningeområdet och Stadsparken och där ska åtgärder vidtas.

– Glädjande nog har LP Hanssons väg försvunnit från listan och omnämns i princip inte alls i enkäten. Altona är det område som nämns flest gånger som otryggt och olyckligtvis brann det bilar där under tiden för enkäten och det återspeglas i svaren, säger Kristian Nilsson.

Ökad polisär närvaro planeras i dessa områden under 2020 och polisens volontärer kommer även att, tillsammans med Laholmshem, befinna sig i området.

– Det har en bevisad positiv effekt när de syns i sina gula västar och pratar med folk i området, berättar Kristian Nilsson.

Polisen och kommunen utlovar dessutom ökad trafikövervakning med inriktning på hastighetsöverträdelser och buskörningar och det gäller över hela kommunen där medborgare upplever problem med fartsyndare.

Publicerad 10 January 2020 16:12