Kommunen har fått ett EU-stöd för digitalisering av äldrevården. Främst handlar projektet om att höja äldreomsorgens personals inställning till digitala verktyg och arbetssätt.

Kommunen har fått ett EU-stöd för digitalisering av äldrevården. Främst handlar projektet om att höja äldreomsorgens personals inställning till digitala verktyg och arbetssätt. Foto: Ida Asplund Ådahl/Mostphotos

Kommunen får miljonstöd för digitalisering i äldreomsorgen

"Handlar om att vi ska kunna använda verksamheten på bästa sätt"

BÅSTAD.

För att stärka medvetenheten och attityden hos anställda inom äldreomsorgen till att använda digitala verktyg i sitt arbete. Det är en anledning till att Båstads kommun, tillsammans med åtta andra sydsvenska kommuner, har fått drygt 23 miljoner kronor i EU-stöd.

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne och åtta skånska kommuner har Båstads kommun beviljats drygt 23 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för digitalisering av äldrevården. Det övergripande syftet är att öka den digitala litteraciteten – alltså medvetenheten, en attityd och förmåga att använda digitala verktyg för att bland annat identifiera, hantera, integrera och analysera digitala resuser.

Att Båstads kommun ansökte om medel, tillsammans med åtta andra kommuner var enligt Jessica Arvidsson, lokal projektledare, ett naturligt steg.

– Digitalisering är ingenting vi väljer att hoppa på – det är något vi måste förhålla oss till. För att kunna använda digitala arbetsverktyg behöver de som använder det i vardagen känna att man vet varför man ska använda det. Många som arbetar inom äldreomsorgen använder digital teknik i vardagen genom smartphones och annat. Men när det kommer till att använda det i arbetet finns det på vissa ställen indikationer på att man motsätter sig det, säger hon.

Tanken är att projektet genom lokala och gemensamma aktiviteter ska sprida information och skapa förutsättningar för djupare och mer kvalitativ kontakt mellan personal och vård- och omsorgstagare med hjälp av digitala verktyg och processer. Praktiskt kan det handla om ny kanaler för kommunikation, dokumentation och beställning av nya varor och tjänster.

Digitalisering är ingenting vi väljer att hoppa på – det är något vi måste förhålla oss till.

– Som att beställa matvaror över nätet i stället för att hemvårdspersonalen står i kö i affären – den arbetstiden kan då till exempel gå till att stötta omsorgstagarna som behöver annan hjälp i matsituationen, säger Jessica Arvidsson.

Fokus ligger på medarbetarna men kommer i längden att inkludera omsorgstagaren.

– Det kommer givetvis att spilla över på verksamheten. Men det är viktigt att ta diskussionen om vad omsorgstagaren vill ha. När det gäller trygghetskameror på natten kanske medarbetaren antar att omsorgstagaren inte vill ha det. Det är många etiska diskussioner som uppkommer kring digitaliseringen – något som är viktigt, säger Jessica Arvidsson.

Att det kan finnas motsättningar mot digitalisering inom äldrevården menar hon kan bero på att man som medarbetare inte har fått svar på frågan "varför ska man göra det".

– Vi hoppas genom projektet att kunna ge medarbetarna svar på den frågan. Digitaliseringen handlar om att vi ska kunna använda verksamheten på bästa sätt och för att ge vårdtagarna den bästa omsorgen. Ett digitaliserat arbetssätt kan ge mer tid att fokusera på att rikta omsorgen dit den verkligen behövs, säger Jessica Arvidsson.

Projektet som börjar i februari-mars innefattar kommunerna Båstad, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg och Trelleborg.

Publicerad 17 January 2018 09:10