Hästborsten innehåller för höga halter av ämnen som kan påverka testiklar.

Hästborsten innehåller för höga halter av ämnen som kan påverka testiklar. Foto: Adobe stock

Hästborste påverkar människors fortplantning – 14 300 sålda

Nu åtalsanmäls företaget av kemikalieinspektionen

BÅSTAD.

Den lilla hästborsten/gummiskrapan i pastellfärger ser inte speciellt farlig ut. Men materialet innehåller ftalater som kan påverka testiklar och fortplantningsförmåga hos människor. Nu har Kemikalieinspektionen gjort en åtalsanmälan då man misstänker att det varit brottsligt att släppa ut produkten på marknaden.

Av
Felix Alnemark

Företaget har levererat varan till kunder utan att lämna rätt information om den enligt bland annat miljöbalken. Det var efter en inspektion hos sportbutiken XXL i Bromma i april som Kemikalieinspektionen lät analysera ett antal produkter i laboratorium.

Gummiskrapan innehöll halter på cirka tio procent av ämnet DEHP där gränsvärdet för att informera om ämnet i kandidatförteckningen är 0,1 procent. Båstadföretaget hade inte informerat XXL om innehållet och hade sålt 14 305 exemplar sedan 2014. Båstadföretaget menade att man inte hade informerat eftersom man inte kände till halterna.

Nu har Kemikalieinspektionen valt att göra en åtalsanmälan till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten i Malmö.

Artikel 33 i Reachförordningen

"De ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön, så kalkde särskilt farliga ämnen. Upptagande av ett ämne i kandidatförteckningen ger upphov till rättsliga förpliktelser för företag som tillverkar, importerar eller använder sådana ämnen, oavsett om det sker för egen räkning, i beredningar eller i varor. Att inte ge information om innehåll av dessa i varor som sätts på marknaden innebär att man inte ger köparen möjlighet att välja en annan produkt med annat kemiskt innehåll."

Publicerad 01 October 2019 13:39